Analize microbiologice și analize fizico-chimice ale apei potabile

Efectuăm analize apă potabilă, calitatea apei potabile, inclusiv analize metale grele urmărind indicatori fizico-chimici și microbiologici pentru a testa calitatea apei potabile. Realizăm și analize metale grele pentru o gamă de 27 de elemente, în scopul determinării și stabilirii concentrației acestora în apa potabilă. 

În urma unor analize fizico-chimice ale apei potabile, putem determina cantitatea de nitriți în apă, amoniu, cloruri, precum și cantitatea de nitrați în apă. Parametri microbiologici din apa potabilă, pe de altă parte, ne ajută să identificăm prezența coloniilor de bacterii mezofile sau coliforme, dar și să verificăm prezența Escherichia coli sau a enterococilor intestinali. După realizarea de analize apă potabilă, monitorizarea periodică este indicată și necesară! 

Blumenfield® te ajută să verifici calitatea apei potabile, cu ajutorul unor analize apă potabilă complete – de la analize metale grele, analize fizico-chimice ale apei (inclusiv verificarea cantității de nitriți în apă, precum și de nitrați în apă), până la analize microbiologice. 

Pachetul standard de analize fizico-chimice ale apei potabile oferă numeroase informații cu privire la calitatea apei potabile și la sursele de poluare ale acesteia. Prin testarea nivelului de nitriți în apă, de amoniu, de cloruri sau de nitrați în apă, calitatea apei potabile poate fi determinată mai cu precizie. 

Parametri fizico-chimici incluși în pachetul de analize apă potabilă: 

✅ pH – conform SR EN ISO 10523:2012;

✅ Amoniu – conform SR ISO 7150-1:2001;

✅ Cantitatea de nitriți în apă – conform SR EN 26777:2002, SR EN 26777:2002/C91:2006;

✅ Cantitatea de nitrați în apă – conform SR ISO 7890-3:2000;

✅ Cloruri – conform SR ISO 9297:2001;

✅ Duritatea totală – conform STAS 7313:1982;

✅ Indicele de permanganat (CCO-Mn) – conform SR EN ISO 8767:2001. 

În completarea setului de analize fizico-chimice ale apei potabile (cantitatea de nitriți în apă, de cloruri, amoniu, de nitrați în apă, duritatea totală, pH etc), testăm și parametri microbiologice pentru a testa calitatea apei potabile. 

✅ Bacterii mezofile (colonii) la 22°C – conform SR EN ISO 6222:2004;

✅ Bacterii mezofile (colonii) la 37°C – conform SR EN ISO 6222:2004;
✅ Bacterii coliforme totale – conform SR EN ISO 9308-1:2015;
✅ Escherichia coli – conform SR EN ISO 9308-1:2015;
✅ Enterococi intestinali – conform SR EN ISO 7899-1:2002.

✅ pH

✅ Conductivitatea

✅ Amoniu

✅ Fosfor total

✅ Ortofosfați

✅ Nivelul de nitriți în apă (azotiți – N-NO2)

✅ Nivelul de nitrați în apă (azotați – N-NO3)

✅ Detergenți

✅ Sulfuri dizolvate

✅ Cloruri

✅ Clor liber

✅ CBO₅ (consum biochimic de oxigen)

✅ TOC (carbon organic total)

✅ DOC (carbon organic dizolvat)

✅ Analize metale grele

✅ Clor fenoli

✅ Hidrocarburi halogenate

✅ Duritatea

✅ Turbiditatea

✅ Insecticide organoclorurate

✅ Compuși bifenili policlorurați

*Acești parametri nu sunt acoperiți de acreditarea RENAR.

Ce beneficii îți oferă laboratorul Blumenfield® Science?

✅ Răspuns rapid la solicitări;

✅ Operativitate și flexibilitate privind prelevarea probelor. 

Alege pachetul Blumenfield® Plus și te bucuri de:

✅ Contract cu extra beneficii;

✅ GRATUIT: planificare anuală a prelevărilor;

✅ Plata facturilor la termenul agreat în contract;

✅ Primirea Rapoartelor de Încercare pe e-mail, odată cu factura;

✅ Serviciu de raportare a buletinelor de analiză;

✅ Raportare privind statusul documentelor depuse.

Alături de pachetul de analize apă potabilă, în cadrul laboratoarelor Blumenfield® Science, putem de asemenea realiza analize metale grele, analize microbiologice și analize fizico-chimice ale apei de suprafață, precum și a apei uzate sau meteorice.

Dacă ai întrebări cu privire la pachetul de analize apă potabilă sau cu privire la alte servicii oferite de Blumenfield®, te rugăm să ne contactezi!

Dorești mai multe informații?