Analize pentru deșeuri și întocmirea fișei de caracterizare a acestora

În cadrul propriului centru de cercetare, realizăm analize pentru deșeuri și întocmim fișa de caracterizare a acestora. Îți punem la dispoziție, în cele din urmă, o serie de buletine de analiză pentru deșeuri, detaliate și precise, pe baza cărora pot fi dezvoltate   strategii și programe eficiente de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu prevederile legale de mediu. 

Toate deșeurile care urmează a fi depozitate, indiferent de natura lor, necesită o serie de analize deșeuri care să determine conformitatea levigării acestora. Rezultatele obținute în urma acestor analize pentru deșeuri vor fi utilizate pentru întocmirea fișei de caracterizare. Aceasta include o serie de informații esențiale – de la descrierea sursei deșeurilor și a proprietăților fizico-chimice, până la codificarea deșeurilor, stabilindu-se caracterul lor periculos sau nepericulos.  

Precipitațiile naturale, dar nu numai, lichidele, în general, care intră în contact cu deșeuri și le spală duc la formarea de levigat. Acest proces trebuie supus unor analize pentru deșeuri, respectiv analize pentru levigat și/sau nămol, pentru a ne asigura că se încadrează în limitele admisibile conform legislației pentru protecția mediului

În cadrul unui laborator analize deșeuri propriu și privat, experții Blumenfield® vor supune deșeurile unor serii de determinări fizico-chimice, reușind astfel să le încadreze ulterior într-o clasă reprezentativă. 

Serviciile noastre: analize pentru deșeuri și fișă de caracterizare

Blumenfield® deține un centru privat de cercetare, dotat cu echipamente moderne de testare. Îți punem la dispoziție, așadar, un laborator analize deșeuri performant, cu rezultate precise, de mare acuratețe. 

Realizăm analize deșeuri complexe, analize pentru levigat, precum și analize pentru nămol, care evidențiază cel mai important aspect cu privire la deșeurile depozitate. Principala componentă verificată prin setul de analize deșeuri este poluarea solului cu metale grele, care nu suferă transformări în timp. Aceste metale grele sunt toxice pentru vieţuitoarele şi plantele terestre şi acvatice. 

Iată serviciile noastre și tipul de analize pentru deșeuri pe care le realizăm: 

✅ Analize deșeuri în scopul verificării conformității pentru levigarea deșeurilor granulare și a nămolului;
✅ Întocmirea fișei de caracterizare a deșeului și realizarea unor buletine de analiză pentru deșeuri;
✅ Analize deșeuri, analize levigat și analize pentru nămol în scopul determinării concentrației anumitor substanțe cu potențial toxic și măsura în care sunt respectate limitele admisibile ale legislației specifice.

Analize levigat

Realizăm analize pentru levigat

Efectuăm analize levigat pentru a determina conformitatea acestuia la prevederile specifice legislației de mediu. În momentul în care lichidele, fie ele precipitații naturale, fie provenite din alte surse, intră în contact cu deșeurile, acestea din urmă se pot fărâmița sau se dizolvă, transformându-se în levigat și purtând astfel substanțe ce pot deveni nocive și periculoase pentru mediu. Este important ca procesul să fie supus unor analize levigat, în vederea respectării legislației și a protejării mediului. 

Blumenfield® realizează cu multă precizie și cu profesionalism analize pentru deșeuri, inclusiv analize levigat și/sau analize pentru nămol, pentru a determina în ce măsură acestea se încadrează limitelor impuse de legislația în vigoare. 

Realizăm analize levigat, verificând conformitatea pentru levigarea deșeurilor granulare și a nămolului. În cadrul unui set de analize levigat, putem testa o mare diversitate de indicatori – pH, umiditate, concentrație de metale grele, cloruri, carbon organic dizolvat (DOC), total săruri dizolvate (TDS) etc. 

Serviciile noastre de analize pentru deșeuri, analize levigat și analize pentru nămol au ca scop, totodată, determinarea prezenței și concentrației de metale grele.  

Analize pentru nămol

Efectuăm analize pentru nămol, în propriul laborator analize deșeuri, pentru a stabili încadrarea în prevederile legale. În contextul realizării unor analize deșeuri și analize levigat, specialiștii Blumenfield® pot efectua, de asemenea, și analize pentru nămol – acel amestec lichid sau doar parțial lichid (apă și pământ, argilă). 

Cu ajutorul unor analize pentru nămol, detaliate și specifice, putem verifica prezența și concentrația metalelor grele, contaminarea cu pesticide sau cu alte substanțe nocive sau cu potențial toxic pentru mediu. Deținem un laborator analize deșeuri propriu, dotat cu echipamente de testare de ultimă generație, care ne permit de asemenea și realizarea unor analize pentru nămol precise. 

Dacă ai nevoie de mai multe informații despre tipul de analize pentru deșeuri, analize levigat, respectiv analize pentru nămol pe care le realizăm în cadrul Blumenfield® Science, te rugăm să ne contactezi sau să ne urmărești pe rețelele de socializare (Facebook, LinkedIn). 

Dorești mai multe informații?