Analiza sedimentelor marine la Blumenfield® Science

Realizăm analize pentru sedimente marine, apa marină și biota specifică pentru proiectele care vizează acest ecosistem. Analiza sedimentelor marine este realizată de către experții noștri, care desfășoară activități de cercetare a ecosistemelor prin măsurători și analize de sedimente (testarea sedimentelor din apa marină, la nivel fizico-chimic). 

Cu ajutorul diviziei științifice dezvoltate în cadrul laboratoarelor de mediu Blumenfield® Science, efectuăm analize pentru sedimente, precise și detaliate, conform necesităților proiectului tău. Analiza sedimentelor și rezultatele obținute vor pune ulterior bazele unei strategii eficiente și a unui program prin care compania ta să poată gestiona mai bine, atât financiar, cât și ecologic, activitățile economice cu potențial impact asupra mediului. 

Poluarea sedimentelor și a apei, precum și a altor factori de mediu, generează reale dezechilibre în ecosistemele acvatice. Impactul va fi resimțit, pe termen lung, nu doar de flora și fauna dintr-o regiune, ci inclusiv și de către agenții economici. Anumiți poluanți pot fi extrem de dificil de îndepărtat, odată ajunși în mediu, prin urmare companiilor le revine responsabilitatea de a respecta prevederile legale pentru protecția mediului, precum și de a monitoriza constant factorii de mediu asupra cărora activitățile lor ar putea avea impact. 

Analize pentru sedimente: acumulare, concentrație și contaminare

În cadrul propriilor laboratoare de cercetare, Blumenfield® Science, efectuăm analize pentru sedimente: 

  • ✅ determinări privind acumulările de sedimente marine și compoziția acestora; 
  • ✅ analize de sedimente neconsolidate – cum este argila, mâlul, aleuritul, nisipul sau pietrișul, precum și analize de sedimente variate (gresii, conglomerate, soluri etc);
  • ✅ analiza sedimentelor în vederea stabilirii contaminării cu produse petroliere, substanțe provenite din activitățile de construcție etc;
  • ✅ testarea sedimentelor presupune atât analiza unor parametri fizici, cât și a celor chimici sau mecanici.

Una dintre componentele esențiale pe care analiza sedimentelor o urmărește este contaminarea cu metale grele. Blumenfield® realizează analize de sedimente și determinări ale metalelor grele în cadrul propriului laborator de cercetare, conform standardelor SR EN ISO 54321:2021 și SR EN 16171:2017. 

Realizăm analize de sedimente prin care putem determina prezența și concentrația în cazul următoarelor tipuri de metale grele: Aluminiu, Arsen, Argint, Bariu, Bor, Calciu, Crom, Cobalt, Cupru, Cadmiu, Fier, Magneziu, Mangan, Mercur, Nichel, Plumb, Potasiu, Seleniu, Sodiu, Zinc.

Alături de testarea sedimentelor pentru prezența metalelor grele, specialiștii Blumenfield® realizează analize de sedimente pentru identificarea contaminării cu hidrocarburi și produse petroliere sau cu alți compuși toxici sau potențiali toxici pentru mediu. 

Laboratoarele Blumenfield® Science

În cadrul laboratoarelor Blumenfield® Science, experții noștri realizează analize pentru sedimente, analize de sol, precum și analize pentru deșeuri, nămoluri și levigate. Oferim acuratețe și profesionalism!

Blumenfield® deține propriul centru de cercetare, cu laboratoare dotate cu echipamente moderne de testare. Realizăm astfel analiza sedimentelor, dar și a altor factori de mediu (sol, apă, aer) cu mare acuratețe!

Dacă ai nevoie de mai multe informații despre tipul de analize pentru sedimente pe care le realizăm în cadrul Blumenfield® Science, dar și despre impactul pe care poluarea solului și apei îl are asupra mediului, poți să ne contactezi sau să ne urmărești pe rețelele de socializare (Facebook, LinkedIn).

Dorești mai multe informații?