Realizăm analize sol cu multă acuratețe!

Efectuăm analize sol cu mare precizie și verificăm parametrii ce indică poluarea solului cu metale grele sau alte substanțe.  

Rezultatele analizelor fizico-chimice obținute pot sta la baza unei strategii eficiente atât din punct de vedere financiar, cât și ecologic, a companiei tale, în ceea ce privește gestionarea măsurilor pentru a diminua poluarea solului cu metale grele, pesticide și alți compuși toxici sau potențiali toxici acumulați în sol.

Poluarea solului are un impact semnificativ asupra mediului. Odată ce apare contaminarea, este dificil sau chiar imposibil să se îndepărteze acești poluanți din mediu, prin urmare agenților economici le revine responsabilitatea respectării limitelor legale admise în ceea ce privește gradul de poluare sol, precum și a monitorizării periodice a compoziției acestuia.

Poluarea solului cu metale grele

Prin intermediul unui set de analize sol, principala componentă verificată cu prioritate, de obicei, este poluarea solului cu metale grele. Mai exact, acest tip de analize sol are ca scop determinarea și stabilirea concentrației de metale grele. Blumenfield® realizează analize sol și determinări ale metalelor grele în cadrul propriului laborator de cercetare, conform standardelor SR EN ISO 54321:2021 și SR EN 16171:2017. 

Metalele grele nu suferă transformări în timp, fiind toxice pentru viețuitoarele și plantele atât din mediul terestru, cât și din cel acvatic. La suprafață, metalele grele migrează în sol în urma unor procese de absorbție, difuziune sau dizolvare, apa jucând un rol de solvent. Poluarea solului cu metale grele poate fi facilitată, apoi, și de o serie de microorganisme care pot solubiliza metalele grele. Rezultatul? Un major dezechilibru al proceselor chimice, biologice și fizice. Nici plantele nu scapă: poluarea solului cu metale grele duce și la contaminarea anumitor părți ale plantelor care, urmând lanțul trofic, ajung în organisme animale și umane. 

Poluarea solului cu metale grele afectează, așadar, în mod semnificativ biota și ecosistemele, implicit și bunăstarea și sănătatea oamenilor. Prin urmare, companiile trebuie să se asigure, cu ajutorul unor analize sol cât mai precise, urmate apoi de un plan de monitorizare a factorilor de mediu,  că nivelul de poluare sol cauzat de activitățile lor economice este redus la minimum. 

Realizăm analize sol în care stabilim prezența și concentrația pentru următoarele tipuri de metale grele: Aluminiu, Arsen, Argint, Bariu, Bor, Calciu, Crom, Cobalt, Cupru, Cadmiu, Fier, Magneziu, Mangan, Mercur, Nichel, Plumb, Potasiu, Seleniu, Sodiu, Zinc.

Poluarea solului cu alți compuși toxici sau potențiali toxici

Pe lângă poluarea solului cu metale grele, experții Blumenfield® realizează analize sol în scopul determinării nivelului de contaminare cu pesticide sau alți compuși toxici sau potențiali toxici. 
Analizând toți acești parametri fizico-chimici, determinăm în ce măsură concentrația de metale grele se încadrează în limitele legale și de siguranță, în ce măsură poluarea solului cu metale grele poate fi diminuată, precum și impactul compoziției solului pentru mediul înconjurător. Determinăm cu precizie nivelul de pH, BTEX, PCB, azotați, fosfați, carbon, pesticide organoclorurate, hidrocarburi aromatice, hidrocarburi totale petroliere, compuși bifenili policlorurați, nivelul de carbon organic și total etc.

Laboratoarele Blumenfield® Science

Echipa de specialiști din cadrul laboratoarelor Blumenfield® Science realizează analize sol, precum și analize pentru sedimente, pentru deșeuri, nămoluri și levigate. Oferim acuratețe și profesionalism!

Blumenfield® deține propriul centru de cercetare, cu laboratoare dotate cu echipamente moderne de testare. Realizăm astfel analize sol de mare acuratețe!

Ce beneficii standard îți oferă laboratoarele Blumenfield® Science?

✅ Răspuns rapid la solicitări;

✅ Operativitate și flexibilitate privind prelevarea probelor pentru analize sol;

Pentru beneficii suplimentare alege pachetul Blumenfield® Plus:

✅ Contract cu extra beneficii;

✅ GRATUIT planificare anuală a prelevărilor;

✅ Plata facturilor la termenul agreat în contract;

✅ Primirea Rapoartelor de Încercare pe e-mail, odată cu factura;

✅ Serviciu de raportare a buletinelor de analiză;

✅ Raportare privind statusul documentelor depuse.

Dacă ai nevoie de mai multe informații despre tipul de analize sol pe care le realizăm, dar și despre impactul pe care poluarea solului cu metale grele și cu alți compuși toxici îl are asupra mediului, avem soluţii pentru analize metale grele, poți să ne contactezi sau să ne urmărești pe rețelele de socializare (Facebook, LinkedIn).

Dorești mai multe informații?