Servicii integrate de consultanță mediu

Cu o vastă experiență în furnizarea de servicii integrate de consultanță mediu, Blumenfield® este partenerul tău de încredere. Ne implicăm responsabil și eficient în proiecte de mediu și oferim servicii de consultanță mediu în scopul obținerii tuturor documentelor necesare de la autorități pentru protecția mediului – APM – Agenția pentru Protecția Mediului.

Pe scurt, cu ce ne ocupăm: 

✅ Elaborăm documentații tehnice și studii de mediu;
✅ Asigurăm consultanță mediu în vederea obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor de la autoritățile de mediu: APM (Agenția pentru Protecția Mediului), ANANP (Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate), ABA (Autorități Bazinale de Apă);

✅ Oferim servicii de consultanță mediu în domeniul legislației specifice.

I. AVIZ DE MEDIU

Avizul de mediu este actul administrativ emis de APM – Agenția pentru Protecția Mediului, adică de către autoritatea competentă pentru protecția mediului la noi în țară, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în Planul sau Programul supus adoptării. 

Dacă ai nevoie să obții un Aviz de Mediu emis de Agenția pentru Protecția Mediului (APM) pentru aprobarea planurilor de urbanism P.U.D., P.U.Z. sau P.U.G., contactează-ne cu încredere. Oferim servicii de consultanță mediu menite să îți faciliteze acest proces și elaborăm documentațiile tehnice pentru obținerea avizelor de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM). Cu sprijinul Blumenfield®, te poți concentra pe dezvoltarea afacerii sau proiectului tău. 

II. ACORD DE MEDIU

Acordul de mediu este solicitat și emis de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) înainte de începerea unui proiect, fiind actul administrativ prin care se reglementează condițiile și măsurile pentru protecția mediului care trebuie respectate pe parcursul dezvoltării proiectului respectiv. 

Ești în etapa de proiectare și urmează să demarezi un proiect? Înscrie-te pentru consultanță gratuită și ai șansa ca specialiștii noștri să îți explice ce ai de făcut pentru a primi acordul de mediu de la APM – Agenția pentru Protecția Mediului. 

Ce presupun serviciile noastre de consultanță mediu?

Îți putem oferi cele mai bune abordări din punct de vedere al protecției mediului încă din faza de proiect, astfel încât să poți optimiza costurile de monitorizare a mediului în faza de implementare!

Documentații tehnice și studii de mediu:

 • ✅ Elaborăm „Notificare Mediu” pentru solicitarea Acordului de Mediu;
 • ✅ Elaborăm Memoriu de Prezentare;
 • ✅ Elaborăm Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului;
 • ✅ Elaborăm Studiul de Evaluare Adecvată;
 • ✅ Elaborăm Studiul de Evaluare a Impactului Social și de Mediu;
 • ✅ Elaborăm Planul de Acțiune și de Management al Părților Interesate (Stakeholders Management Plan);
 • ✅ Elaborăm Planul de Gestiune a Deșeurilor;
 • ✅ Elaborăm Programul de Monitorizare a Factorilor de Mediului;
 • ✅ Elaborăm Planul de Răspuns în Caz de Poluări Accidentale.
 • ✅ Elaborăm Documentație tehnică pentru Aviz Gospodărire a Apelor;
 • ✅ Elaborăm Documentație tehnică pentru Autorizație Gospodărire a Apelor;
 • ✅ Elaborăm Studiu de Evaluare Impact asupra Corpurilor de Apă. 

Consultanță mediu operativă pe parcursul procedurii de reglementare a proiectului:

 • ✅ Asigurăm interfața cu autoritățile avizatoare (cu APM – Agenția pentru Protecția Mediului, dar nu numai);
 • ✅ Asigurăm publicarea anunțurilor publice conform etapei de procedură;
 • ✅ Asigurăm organizarea și reprezentarea în dezbateri publice;
 • ✅ Implementăm Planul de Acțiune și de Management al Părților Interesate;
 • ✅ Facem eforturi pentru a elimina întârzierile ce se pot ivi pe parcurs;
 • ✅ Furnizăm o estimare corectă și realistă privind termenul de obținere a documentelor supuse procedurii. 

Implementare Program de Monitorizare Factori de Mediu în timpul derulării proiectului sau activității autorizate: 

III. AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Autorizația de mediu este solicitată de titularul unei activități cu impact asupra mediului. Emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului – APM, acest act administrativ reglementează condițiile de desfășurare ale activității, măsurile pentru protecția mediului și, totodată, programul de monitorizare a factorilor de mediu.

Vrei să verifici necesitatea deținerii Autorizației de Mediu pentru afacerea sau proiectul tău? Contactează-ne! Îți punem la dispoziție servicii integrate de consultanță mediu! 

Elaborăm documentații tehnice și studii de mediu necesare obținerii autorizațiilor de mediu de la APM – Agenția pentru Protecția Mediului:

Vei primi suportul nostru și consultanță mediu necesare pentru implementarea cerințelor din cadrul Autorizației de Mediu:

 • ✅ Implementarea Programului de Monitorizare a Factorilor de Mediu;
 • ✅ Prelevarea și analiza probelor în cadrul Laboratoarelor de mediu Blumenfield® Science;
 • ✅ Managementul Deșeurilor. Evidența cronologică a deșeurilor;
 • ✅ Raportari către autoritatea de mediu.

IV. AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Autorizația Integrată de Mediu, emisă de APM (Agenția pentru Protecția Mediului),  reglementează condițiile de funcționare, măsurile de protecție a mediului și programul de monitorizare a factorilor de mediu în cazul acelor activități care, din cauza echipamentelor și/sau instalațiilor din fluxul tehnologic, prezintă un potențial impact semnificativ asupra mediului.

Vrei să verifici în ce măsură afacerea sau proiectul se încadrează în cerințele deținerii Autorizației Integrate de Mediu? Contactează-ne! Oferim servicii integrate de consultanță mediu în vederea obținerii acestei autorizații. 

Elaborăm documentațiile tehnice și studiile de mediu specifice:

 • ✅ Formular de solicitare Autorizație Integrată de Mediu;
 • ✅ Raport de Amplasament;
 • ✅ Bilanț de mediu;
 • ✅ Program de Monitorizare Factori de Mediu;
 • ✅ Plan de Gestiune a Deșeurilor;
 • ✅ Plan de Răspuns în Caz de Poluări Accidentale.

Asigurăm servicii operative de consultanță mediu pentru implementarea cerințelor din cadrul Autorizației Integrate de Mediu.

 • ✅ Implementarea Programului de Monitorizare a Factorilor de Mediu;
 • ✅ Raport Anual Monitorizare Factori de mediu;
 • ✅ Raportare Fond de Mediu;
 • ✅ Raportare Gestiunea Deșeurilor.

V. AVIZ GOSPODĂRIREA APELOR

Avizul de Gospodărire a Apelor este solicitat de autoritățile din sistemul Administrației Naționale „Apele Române” atunci când un proiect sau o lucrare are legătură ori un impact asupra apelor, reglementând condițiile de derulare a proiectului pentru a nu afecta negativ apele de suprafață sau pânza de apă freatică.

Proiectul tău este într-o procedură de obținere a Autorizației de Construire și ai o serie de avize de obtinut? Înscrie-te pentru consultanță gratuită și ai șansa ca specialiștii noștri să îți explice ce ai de făcut pentru a primi Avizul de Gospodărire a Apelor de la ABA (Administrația Bazinală de Apă). 

Elaborăm documentații tehnice și studii pentru obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor:

 • ✅ Documentație Tehnică pentru obținerea Avizului G.A;
 • ✅ Studiu Hidrogeologic avizat de INHGA (Institutul Național de Hidrogeologie și Gospodărirea Apelor);
 • ✅ Studiu de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă; 
 • ✅ Analize fizico-chimice și microbiologice a probelor de apă.

VI. AUTORIZAȚIE GOSPODĂRIREA APELOR

Autorizația de Gospodărire a Apelor se emite de către ABA – Administrațiile Bazinale de Apă pentru activitățile economice care au legătură sau impact asupra apelor și reglementează modul de folosință dar și de protecție a apelor de suprafață și subterane.

Vrei să verifici în ce măsură afacerea sau proiectul se încadrează în cerințele deținerii Autorizației de Gospodărire a Apelor? Contactează-ne! Oferim servicii integrate de consultanță mediu în vederea obținerii acestei autorizații. 

Elaborăm documentații tehnice și studii pentru obținerea Autorizației de Gospodărire a Apelor:

 • ✅ Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației G.A.;
 • ✅ Plan de intervenție în caz de poluări accidentale;
 • ✅ Regulament tehnic;
 • ✅ Breviar de calcul pentru consumul de apă și evacuarea apei uzate;
 • ✅ Program de monitorizare a indicatorilor de calitate ai apei;
 • ✅ Analize fizico-chimice a probelor de apă (uzată, menajeră, tehnologică, pluvială, epuisment).

VII. CONSULTANȚĂ MEDIU ÎN DOMENIUL LEGISLAȚIEI DE MEDIU

La Blumenfield® oferim consultanță mediu pentru derularea optimă a activității tale și în acord cu prevederile legale stabilite de APM – Agenția pentru Protecția Mediului. Îți oferim soluții complete cu privire la acțiunile pe care le poți întreprinde pentru a diminua impactul asupra mediului, modalitatea prin care poți obține în timp util autorizațiile de care ai nevoie sau prin care poți adapta activitatea ta la noile reglementări în vigoare.

VIII. AUDIT ȘI PROGRAME DE INSTRUIRE A PERSONALULUI

Pe lângă serviciile de consultanță mediu în vederea obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) și autoritățile competente, realizăm, totodată: 

 • ✅ Audit de conformare a activității;
 • ✅ Programe de instruire a personalului angajat. 

În funcție de nevoile companiei și echipei tale, specialiștii Blumenfield® vor veni cu soluțiile corespunzătoare! 

Certificările Blumenfield® în domeniul protecției mediului

Suntem cu adevărat în măsură să îți oferim sprijinul și serviciile de consultanță mediu de care proiectul tău are nevoie. Blumenfield® deține toate certificările necesare, ca urmare a nivelului înalt de profesionalism la care muncim.

Blumenfield® este înscrisă în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului, fiind atestată de către Ministerul Mediului pentru elaborarea următoarelor studii de mediu:

 • ✅ RM – Rapoarte de mediu;
 • ✅ RIM – Rapoarte privind impactul asupra mediului;
 • ✅ BM – Bilanțuri de mediu;
 • ✅ RA – Rapoarte de amplasament / raport privind situația de referință;
 • ✅ EA – Studii de evaluare adecvată;
 • ✅ SEICA – Studii de Evaluare Impact Corpuri de Apă.

Blumenfield® este atestată de Ministerul Mediului ca elaborator de documentații tehnice și studii asupra corpurilor de apă, după cum urmează:

 • ✅ Documentații tehnice pentru obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor;
 • ✅ Documentații tehnice pentru obținerea Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor;
 • ✅ Studii hidrogeologice;
 • ✅ Studii de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă ( SEICA).

Blumenfield® are, totodată, implementat Sistemul de Management Integrat de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, conform standardelor în vigoare: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, ISO 45001:2018. 

Dacă ai nevoie de mai multe informații despre serviciile noastre de consultanță mediu sau cadrul legislativ specific APM – Agenția pentru Protecția Mediului, te rugăm să ne contactezi sau să te alături comunității noastre pe rețelele de socializare (Facebook, LinkedIn).

Servicii

Dorești mai multe informații?