Ro / En /
blumenfield-science

Consultanță pentru protecția mediului Servicii integrate de consultanță mediu

 

Cu o vastă experiență în furnizarea de servicii integrate de consultanță mediu, Blumenfield® este partenerul tău eficient și responsabil în domeniul protecției mediului!

Aviz de mediu

Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecția mediului în Planul sau Programul supus adoptării.

Ai de obținut un Aviz de Mediu pentru aprobarea planurilor de urbanism P.U.D., P.U.Z. sau P.U.G.? Contactează-ne!

Acordăm consultanță mediu și elaborăm documentațiile tehnice suport pentru obținerea avizelor de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului – APM.

Acord de mediu

Acordul de mediu este solicitat și emis de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) înainte de începerea unui proiect, fiind actul administrativ prin care se reglementează condițiile și măsurile pentru protecția mediului care trebuie respectate pe parcursul dezvoltării proiectului respectiv.

Ești în etapa de proiectare și urmează să demarezi un proiect? Contactează-ne!

Vei primi servicii integrate de consultanță mediu:

Îți putem oferi cele mai bune abordări din punct de vedere al protecției mediului încă din faza de proiect, astfel încât să poți optimiza costurile de monitorizare a mediului în faza de implementare!

Documentații tehnice și studii de mediu:

 • Elaborăm Notificare pentru solicitarea Acordului de Mediu;
 • Elaborăm Memoriu de Prezentare ;
 • Elaborăm Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului;
 • Elaborăm Studiul de Evaluare Adecvată;
 • Elaborăm Studiul de Evaluare a Impactului Social și de Mediu;
 • Elaborăm Planul de Acțiune și de Management al Părților Interesate (Stakeholders Management Plan);
 • Elaborăm Planul de Gestiune a Deșeurilor;
 • Elaborăm Programul de Monitorizare a Factorilor de Mediului;
 • Elaborăm Planul de Răspuns în Caz de Poluări Accidentale.

 

Consultanță mediu operativă pe parcursul procedurii de reglementare a proiectului:

 • Asigurăm interfața cu autoritățile avizatoare;
 • Asigurăm publicarea anunțurilor publice conform etapei de procedură;
 • Asigurăm organizarea și reprezentarea în dezbateri publice;
 • Implementăm Planul de Acțiune și de Management al Părților Interesate.

 

În plus, facem eforturi pentru a elimina întârzierile ce se pot ivi și furnizăm o estimare corectă și realistă privind termenul de obținere a documentului supus procedurii.

Implementare Program de Monitorizare Factori de Mediu în timpul derulării proiectului sau activității autorizate

Având suportul propriei divizii științifice – Laboratoarele de Mediu Blumenfield® Science – furnizăm servicii de prelevare de probe, analize de mediu, măsurători ale indicatorilor de calitate și monitorizări pentru factorii de mediu Apă, Aer, Sol, Sedimente, Zgomot, Biodiversitate.

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Autorizația de mediu este solicitată de titularul unei activități cu impact asupra mediului. Emisă de către Agenția de Protecție a Mediului – APM, acest act administrativ reglementează condițiile de desfășurare ale activității, măsurile pentru protecția mediului și, totodată, programul de monitorizare a factorilor de mediu.

Vrei să verifici necesitatea deținerii Autorizației de Mediu pentru afacerea ta? Contactează-ne!

Vei primi servicii integrate de consultanță mediu!

Elaborăm documentații tehnice și studii de mediu necesare obținerii autorizațiilor de mediu de la APM – Agenția pentru Protecția Mediului:

 • Fișă și declarație pentru obținerea autorizației de mediu;
 • Bilanț de mediu (I);
 • Plan de Managementul Deșeurilor;
 • Plan de Răspuns în Caz de Poluări Accidentale;
 • Program de Monitorizare Factori de Mediu.

 

Vei primi suportul nostru pentru implementarea cerințelor din cadrul Autorizației de Mediu:

 • Implementarea Programului de Monitorizare a Factorilor de Mediu.
 • Prelevarea și analiza probelor în cadrul Laboratoarelor de mediu Blumenfield® Science.
 • Managementul Deșeurilor. Evidența cronologică a deșeurilor;
 • Raportari către autoritatea de mediu.

AUTORIZAȚIA INTEGRATĂ DE MEDIU

Autorizația Integrată de Mediu reglementează condițiile de funcționare, măsurile de protecție a mediului și programul de monitorizare a factorilor de mediu în cazul acelor activități, care datorită echipamentelor și / sau instalațiilor din fluxul tehnologic au un potențial impact semnificativ asupra mediului.

Vrei să verifici încadrarea afacerii tale în cerințele deținerii Autorizației Integrate de Mediu? Contactează-ne!

Vei primi servicii integrate de consultanță mediu:

Elaborăm documentații tehnice și studii de mediu în vederea obținerii Autorizației Integrate de Mediu:

 • Formular de solicitare Autorizație Integrată de Mediu;
 • Raport de Amplasament;
 • Bilanț de mediu;
 • Program de Monitorizare Factori de Mediu;
 • Plan de Gestiune a Deșeurilor;
 • Plan de Răspuns în Caz de Poluări Accidentale.

 

Asigurăm servicii de consultanță operativă pentru implementarea cerințelor din cadrul Autorizației Integrate de Mediu.

 • Implementarea Programului de Monitorizare a Factorilor de Mediu;
 • Raport Anual Monitorizare Factori de mediu;
 • Raportare Fond de Mediu;
 • Raportare Gestiunea Deseurilor.

Consultanță în domeniul legislației de mediu

La Blumenfield® oferim consultanță mediu pentru derularea optimă a activității tale și în acord cu prevederile legale stabilite de APM – Agenția pentru Protecția Mediului. Îți oferim soluții complete cu privire la acțiunile pe care le poți întreprinde pentru a diminua impactul asupra mediului, modalitatea prin care poți obține în timp util autorizațiile de care ai nevoie sau prin care poți adapta activitatea ta la noile reglementări în vigoare.

Audit și programe de instruire ale personalului

Pe lângă serviciile de consultanță în domeniul legislației de mediu și întocmirea documentației tehnice, efectuăm audituri de conformare a activității și organizăm programe de instruire a personalului angajat.

Certificările Blumenfield® în domeniul protecției mediului

Blumenfield® este înscrisă în Registrul Național al Elaboratorilor de Studii pentru Protecția Mediului, fiind atestată de către Ministerul Mediului pentru elaborarea următoarelor studii de mediu:

 • RM – Rapoarte de mediu
 • RIM – Rapoarte privind impactul asupra mediului
 • BM – Bilanțuri de mediu
 • RA – Rapoarte de amplasament / raport privind situația de referință
 • EA – Studii de evaluare adecvată

 

Blumenfield® are implementat Sistemul de Management Integrat de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, conform standardelor în vigoare: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, ISO 45001:2018.

De 10 ani, experți în proiecte de mediu și creatori de soluții.

partener2
partener3
partener4
partener5
partener7
partener8
partener8
partener9
partener10
partener12
partener12
Envisan