Ro / En /

Consultanță pentru protecția mediului Blumenfield

Blumenfield este singura companie de consultanță de mediu din regiune cu laborator propriu de cercetare pentru protecția mediului, Blumenfield Science.

Blumenfield este partenerul tău eficient și responsabil în domeniul protecției mediului, ce oferă servicii integrate de consultanță de mediu, monitorizare a factorilor de mediu și management al deșeurilor.

Documentații tehnice și studii de mediu

Elaborăm documentații tehnice și studii de mediu necesare obținerii acordurilor și autorizațiilor de mediu:

 

  • Fișe și declarații pentru autorizațiile de mediu
  • Notificări în vederea obținerii avizului/ acordului de mediu
  • Memorii de prezentare
  • Studii de mediu (bilanț de mediu, raport de evaluare a impactului, raport de mediu, studiu de evaluare adecvată, raport de amplasament).

 

Avize, acorduri si autorizații de mediu

Acordăm suport pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de la agențiile de mediu. În plus, facem eforturi pentru a elimina întârzierile ce se pot ivi și furnizăm o estimare corectă și realistă privind termenul de obținere a documentului supus procedurii.

 

Consultanță în domeniul legislației de mediu

La Blumenfield oferim consultanță de mediu pentru derularea optimă a activității tale și în acord cu prevederile legale. Îți oferim soluții complete cu privire la actiunile pe care le poți lua pentru a diminua impactul asupra mediului, modalitatea prin care poți obține în timp util autorizațiile de care ai nevoie sau prin care poți adapta activitatea ta la noile reglementări în vigoare.

 

Audit și programe de instruire a personalului

Pe lângă serviciile de consultanță în domeniul legislației de mediu, efectuăm și audituri de conformare a activității și organizăm programe de instruire a personalului angajat.

 

Certificările Blumenfield în domeniul protecției mediului

Blumenfield este înscrisă în Registrul Național al Elaboratorilor de studii pentru Protecția Mediului, fiind atestată de către Ministerul Mediului pentru elaborarea următoarelor studii de mediu:

 

  • RM – Rapoarte de mediu
  • RIM – Rapoarte privind impactul asupra mediului
  • BM – Bilanțuri de mediu
  • RA – Rapoarte de amplasament
  • EA – Studii de evaluare adecvată

 

Blumenfield are implementat Sistemul de Management Integrat de Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională, conform standardelor în vigoare: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008.

De 10 ani, experți în proiecte de mediu și creatori de soluții.