Ro / En /

Managementul deșeurilor Blumenfield

Blumenfield este singura companie de consultanță de mediu din regiune cu laborator propriu de cercetare pentru protecția mediului, Blumenfield Science.

Fie că este vorba de deșeuri rezultate ca urmare a unui proiect, fie că prin desfășurarea activității, compania ta generează deșeuri, Blumenfield este partenerul tău eficient și responsabil în domeniul protecției mediului, oferind servicii integrate de management al deșeurilor.

Având propriul centru de cercetare pentru protecția mediului, putem implementa programe de monitorizare activă a parametrilor, oferind astfel suport pentru încadrarea corectă și valorificarea deșeurilor, diminuând costurile alocate proiectelor de mediu și impactul negativ asupra mediului.

 

Soluții pentru gestionarea eficientă a deșeurilor

Realizăm managementul eficient al deșeurilor pentru optimizarea costurilor de gestiune a deșeurilor:

  • Efectuăm analize fizico-chimice pentru clasificarea deșeurilor (nămol, levigat, deșeuri solide).
  • Realizăm raportarea evidenței privind gestiunea deșeurilor periculoase și nepericuloase către Agenția Natională de Mediu.
  • Realizăm raportări online, statistici privind deșeurile și emisiile atmosferice, precum și rapoarte anuale de referințe.
  • Elaborăm programe de prevenire și reducere a cantității de deșeuri generate.
  • Realizăm evidența gestiunii deșeurilor și urmărim trasabilitatea acestora.
  • Elaborăm planurile de gestiune a deșeurilor, cu implementarea reglementărilor în vigoare.

 

Pentru optimizarea costurilor de gestiune a deșeurilor, Blumenfield îți pune la dispoziție soluții pentru diminuarea volumelor de deșeuri generate, soluții de colectare selectivă, de tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor generate sau soluții de transport către centrele ce efectuează tratarea, valorificarea sau eliminarea lor.

De 10 ani, experți în proiecte de mediu și creatori de soluții.