Analiză deșeu și întocmire fișă de caracterizare a deșeului

*Costul pentru deplasarea laboratorului și prelevarea probelor se va calcula la finalizarea comenzii.

Descriere

Orice deșeu care urmează să fie depozitat necesită o serie de analize de laborator. Rezultatele analizelor de laborator sunt date necesare pentru întocmirea fișei de caracterizare a deșeului, în care este descrisă sursa deșeului, proprietățile fizico-chimice, codificarea deșeului cu stabilirea caracterului periculos / nepericulos.
Propunem mai jos pachetul nostru standard pentru determineri si intocmire fisa de caracterizarea deseurilor.

Determinările se execută în cadrul laboratorului propriu, conform standardelor

» Test de verificare a conformităţii pentru levigarea deşeurilor granulare şi a nămolului * SR EN 12457-4:2003
» pH *SR CEN/TR 16192:2020; SR EN 12457-4:2003; SR EN ISO 10523:2012
» Umiditate*SR EN 12880:2002
» Metale grele *: – As, Ba, Cd., Cr.total, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn ;SR EN 16171:2017- SR EN ISO 54321:2021
» Cloruri* SR CEN/TR 16192:2020; SR EN 12457-4:2003; SR ISO 9297:2001
» Carbon organic dizolvat (DOC) SR CEN/TR 16192:2020; SR EN 1484:2001 » Carbon organic total TOC
» Total săruri dizolvate (TDS) SR CEN/TR 16192:2020; SR EN 15216:2021

Informații suplimentare

Tp analiză

Aluminiu, Arsen, Argint, Bariu, Bor, Calciu, Crom, Cobalt, Cupru, Cadmiu, Fier, Magneziu, Mangan, Mercur, Nichel, Plumb, Potasiu, Seleniu, Sodiu, Zinc