Analize apă uzată – pentru ape uzate industriale, menajere și pluviale

Efectuăm analize apă uzată, în propriul centru de cercetare, pentru ape uzate industriale, menajere și pluviale. 

Laboratorul Blumenfield® este acreditat RENAR pentru efectuarea de analize apă uzată, implicit a analizelor pentru ape uzate industriale, menajere sau pluviale. Analiza indicatorilor fizico-chimici pentru apa uzată este solicitată prin actele de reglementare care se emit pentru activitatea desfășurată (adică prin Autorizația de Gospodărire a Apelor, Autorizația de Mediu sau Acordul de Mediu). Îți punem la dispoziție un set complet de analize apă uzată, atât pentru ape uzate industriale, cât și pentru apele menajere sau pluviale (meteorice). 

Pachete standard de analize apă uzată – pentru ape uzate industriale, menajere și pluviale

Blumenfield® îți pune la dispoziție pachete diferite de analize apă uzată, în funcție de modalitatea de evacuare a acesteia: în rețeaua de canalizare, stațiile de epurare pentru diferite activități economice sau, când vine vorba de ape uzate industriale și urbane, în receptorii naturali.

Iată cele două pachete standard de analize apa uzată:

✅ pH conform standardului SR EN ISO 10523:2012, PS05;

✅ Materii în suspensie conform standardului SR EN 872:2005, PS01;

✅ CBO₅ conform standardului SR EN 5815-1:2020, SR EN 25813:2000,SR EN 25813:2000/ C91:2009, PS16;

✅ CCO-Cr conform standardului SR 6060:1996, PS17;

✅ SET conform standardului SR 7587:1996, PS04;

✅ Detergenți sintetici biodegradabili conform standardului SR EN 903:200, PS 13

.

✅ Temperatură* conform standardului SR EN ISO 10523:2012;

pH conform standardului; SR EN ISO 10523:2012, PS05

MTS conform standardului SR EN 872:2005, PS01

SET conform standardului SR 7587:1996, PS04

Reziduu fix conform standardului STAS 9187:1984, PS2;

Produse petroliere conform standardului SR 7877-2:1995, PS21, ed-2,rev.0.

În cadrul laboratoarelor de mediu Blumenfield® Science putem efectua analize apă uzată complete – indiferent dacă e vorba de analize pentru ape uzate industriale, menajere sau pluviale. Testăm zeci de parametri, de la pH,  oxigen dizolvat, fosfor, amoniu sau materii în suspensie, până la nivelul de conductivitate, nivelul de carbon organic, consumul chimic sau biochimic de oxigen, concentrația de metale grele sau de produse petroliere. 

Iată toate tipurile de analize apă uzată și parametri de testare pentru care poți opta.

✅ pH

✅ Conductivitate

✅ MTS (materii în suspensie)

✅ Reziduu

✅ SET (substanțe extractibile cu solvenți organici)

✅ Oxigen dizolvat

✅ Amoniu

✅ Fosfor total

✅ Ortofosfați

✅ Nitriți

✅ Azotați

✅ Agenți de suprafață anionici (detergenți)

✅ Sulfuri dizolvate

✅ Cloruri

✅ Clor total

✅ CBO₅ (consum biochimic de oxigen)

✅ CCO Cr (consum chimic de oxigen)

✅ Azot total

✅ TOC (carbon organic total)

✅ DOC (carbon organic dizolvat)

✅ Produse petroliere

✅ Metale grele

✅ BTEX (conținut de benzen și derivați benzenici)

✅ Fenoli

✅ Clor fenoli

✅ Hidrocarburi halogenate

✅ Insecticide organoclorurate

✅ Compuși bifenili policlorurați

*Acești parametri nu sunt acoperiți de acreditarea RENAR.

Totodată, alături de setul de analize apă uzată pentru ape uzate industriale, menajere sau pluviale, în cadrul laboratorului Blumenfield®, efectuăm analizarea parametrilor fizico-chimici și microbiologici specifici apelor de suprafață sau a celor relevanți pentru a determina calitatea apei potabile.

Ce beneficii îți oferă laboratorul Blumenfield® Science?

✅ Laboratorul este acreditat RENAR;

✅ Asigurăm un răspuns rapid la solicitările partenerilor noștri;

✅ Ne remarcăm prin operativitate și flexibilitate privind prelevarea probelor;

✅ Dispunem de tehnologie de laborator de ultimă generație.

Alege pachetul de servicii Blumenfield® Plus pentru beneficii suplimentare!

✅ Contract cu extra beneficii;

✅ Planificarea anuală a prelevărilor – în mod gratuit;

✅ Plata facturilor la termenul agreat în contract;

✅ Primirea Rapoartelor de Încercare pe e-mail, odată cu factura;

✅ Serviciu de raportare a buletinelor de analiză;

✅ Raportare privind statusul documentelor depuse.

Dacă ai nevoie de mai multe informații despre pachetele de analiză apă uzată sau despre impactul acestor ape uzate industriale, menajere și pluviale îl pot avea asupra mediului, te invităm să ne contactezi sau să ne urmărești pe rețelele de socializare (Facebook, LinkedIn).

Dorești mai multe informații?