Ro / En /
Print

Consultanță pentru exploatare resurse minerale Blumenfield

Blumenfield® furnizează expertiză companiilor din industria extractivă, pentru o exploatare resurse minerale durabilă și sustenabilă.

Vei găsi la Blumenfield® atât un consultant atestat ANRM pentru dezvoltarea proiectelor de explorare - exploatare resurse minerale, cât și un responsabil de mediu certificat MMAP pentru implementarea cerințelor de mediu. Mai mult decât atât, cu laboratoarele Blumenfield® Science vei putea implementa programul de monitorizare a factorilor de mediu, inclusiv monitorizarea biodiversității.

Consultanță pentru activități economice de explorare – exploatare resurse minerale și operațiuni petroliere:

 • Elaborăm documentații geologice, tehnice și tehnico-economice pentru lucrări de cercetare geologică și operațiuni petroliere.
 • Coordonăm activitățile legate de explorare – exploatare resurse minerale.
 • Ne implicăm activ în efectuarea lucrărilor de teren.

 

Servicii integrate de consultanță de mediu:

Furnizăm servicii integrate de mediu pentru derularea optimă și în acord cu prevederile legale a activităților din domeniul exploatării de resurse:

 • Elaborăm documentații tehnice: Notificare, Memoriu de Prezentare;
 • Elaboram studii de mediu: Studii de Evaluare a Impactului asupra Mediului, Studii de Evaluare Adecvată, Bilanțuri de Mediu, Studii privind Dispersia Efluenților;
 • Acordăm suport în obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de la agențiile de mediu;
 • Elaborăm și implementăm programe de monitorizare a factorilor de mediu (apa, aer, sol, zgomot, inclusiv biodiversitate) în toate etapele proiectului: înainte, în timpul explorării – exploatării și postînchidere;
 • Elaborăm Planul de Gestionare a Deșeurilor din industria extractivă;
 • Elaborăm Planul și Proiectul Tehnic de Refacere a Mediului;
 • Efectuăm audituri de mediu pentru verificarea conformării cu cerințele din legislația de mediu și acordăm suportul pentru întocmirea planului de acțiuni în vederea operării conforme cu legislația de mediu.
 • Organizăm programe de instruire pentru personalul desemnat ca responsabil de mediu sau a angajaților care se ocupă de gestionarea problemelor de mediu din cadrul companiei.

 

Certificările Blumenfield® în domeniul de exploatare resurse minerale

Blumenfield® este atestată de Agenția de Resurse Minerale (ANRM) pentru expertiza în domeniul de exploatare resurse minerale și în domeniul operațiunilor petroliere.

Industria energetică cât și cea extractivă sunt domenii de activitate cu un potențial impact semnificativ asupra mediului.

Cunoașterea în profunzime a cadrului legal, desfășurarea acestor activități economice în acord cu cerințele legislației de mediu, realizarea studiilor de mediu și obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor de mediu necesare pot fi adesea reale provocări pentru agenții economici.

Blumenfield® vine în sprijinul companiei tale cu servicii integrate pentru protecția mediului, astfel încât desfășurarea activităților să atingă dezideratul sustenabilității și a unei exploatări durabile a resurselor.

De 10 ani, experți în proiecte de mediu și creatori de soluții.

partener2
partener3
partener4
partener5
partener7
partener8
partener8
partener9
partener10
partener12
partener12
Envisan