Expertiză pentru activitățile de exploatare resurse minerale și operațiuni petroliere

Furnizăm servicii de consultanță pentru activitățile de explorare / exploatare resurse minerale ale companiilor din industria extractivă minieră și energie. Furnizăm suportul nostru companiilor din industria de petrol și gaze. Punem la dispoziția partenerilor noștri întreaga noastră expertiză pentru ca operațiunile petroliere și cele de exploatare resurse minerale să fie în acord cu prevederile și normele de legislație de mediu. 

Vei găsi la Blumenfield® atât un consultant atestat ANRM pentru dezvoltarea proiectelor de explorare /exploatare resurse minerale și operațiuni petroliere, cât și un responsabil de mediu certificat MMAP pentru implementarea cerințelor pentru protecția mediului (legislație de mediu). Mai mult decât atât, cu laboratoarele de mediu Blumenfield® Science vei putea implementa programul de monitorizare a factorilor de mediu, inclusiv monitorizarea biodiversității.

Ce presupun serviciile noastre de consultanță pentru exploatare resurse minerale și operațiuni petroliere?

Specialiștii Blumenfield® asigură consultanță pentru afaceri și proiecte ce implică operațiuni petroliere și activități economice de exploatare resurse minerale (inclusiv exploatări agregate minerale). Dacă vrei să fii sigur că activitățile tale respectă prevederile legislative și tot ce ține de legislație de mediu, îți punem la dispoziție o echipă formată din consultanți atestați ANRM și un expert de mediu certificat MMAP. Iată cu ce ne ocupăm: 

✅ Elaborăm documentații geologice, tehnice și tehnico-economice pentru lucrări de cercetare geologică și operațiuni petroliere;

✅ Coordonăm activități de exploatare resurse minerale și, specific, de exploatări agregate minerale;

✅ Ne implicăm activ în efectuarea lucrărilor de teren;

✅ Furnizăm servicii de responsabil de mediu pentru desfășurarea activităților specifice. 

În plus, furnizăm servicii integrate de mediu pentru derularea optimă și în acord cu prevederile legale ale activităților de exploatare resurse minerale. Te simți copleșit de tot ce ține de legislație de mediu în domeniu? Alături de un responsabil de mediu excelent pregătit, vei găsi la Blumenfield® un partener de nădejde: 

✅ Elaborăm documentații tehnice: Notificare, Memoriu de Prezentare;

✅ Elaborăm studii de mediu: Studii de Evaluare a Impactului asupra Mediului, Studii de Evaluare Adecvată, Bilanțuri de Mediu, Studii privind Dispersia Efluenților;

✅ Acordăm suport în obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de la agențiile de mediu (inclusiv suport pentru a obține autorizație integrată de mediu);

✅ Elaborăm și implementăm programe de monitorizare a factorilor de mediu (apă, aer, sol, zgomot, biodiversitate) în toate etapele proiectului: înainte, în timpul explorării – exploatării și postînchidere;

✅ Elaborăm Planul de Gestionare a Deșeurilor din industria extractivă;

✅ Elaborăm Planul și Proiectul Tehnic de Refacere a Mediului;

✅ Efectuăm audituri de mediu pentru verificarea conformării cu cerințele de legislație de mediu și acordăm suportul pentru întocmirea planului de acțiuni în vederea operării conforme cu această legislație de mediu.

✅ Organizăm programe de instruire pentru personalul desemnat ca responsabil de mediu sau a angajaților care se ocupă de gestionarea problemelor de mediu din cadrul companiei.

Ai nevoie de un acord integrat de mediu? 

Un acord integrat de mediu, emis de APM, reglementează condițiile de derulare a proiectului, construire și funcționare a instalațiilor, mijloacele și metodele implementate pentru protecția mediului, precum și programul necesar pentru monitorizarea factorilor de mediu în cazul activităților cu un potențial impact crescut asupra mediului. În general, din cauza echipamentelor și instalațiilor specifice, pentru activitățile de exploatare resurse minerale și operațiuni petroliere, un acord integrat sau o autorizație integrată de mediu este necesară. 

Dacă vrei să verifici în ce măsură proiectul tău necesită un acord sau o autorizație integrată de mediu și cum  pot fi acestea obținute, te invităm să ne contactezi

Certificările Blumenfield® în domeniul de exploatare resurse minerale

Blumenfield® este atestată de Agenția de Resurse Minerale (ANRM) pentru expertiza în domeniul de exploatare resurse minerale și în domeniul operațiunilor petroliere.

Industria energetică, precum și cea extractivă, reprezintă un domeniu de activitate cu un potențial impact semnificativ asupra mediului înconjurător. 

Cunoștințele de legislație de mediu, în profunzime, desfășurarea acestor activități economice în acord cu prevederile legale, realizarea studiilor de mediu și obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor de mediu necesare (cum este și o autorizație integrată de mediu) pot fi adesea reale provocări pentru agenții economici.

Blumenfield® vine în sprijinul companiei tale cu servicii integrate pentru protecția mediului, astfel încât desfășurarea activităților să atingă dezideratul sustenabilității, iar operațiunile petroliere sau de exploatare resurse minerale să capete o dimensiune durabilă și eficientă.

Dacă ai nevoie de mai multe informații despre serviciile noastre de consultanță pentru operațiuni petroliere și exploatare resurse minerale, te rugăm să ne contactezi sau să ne urmărești pe rețelele de socializare (Facebook, LinkedIn).

Servicii

Dorești mai multe informații?