Ro / En /

Consultanță în domeniul exploatării resurselor Blumenfield

Blumenfield este singura companie de consultanță de mediu din regiune cu laborator propriu de cercetare pentru protecția mediului - Blumenfield Science.

Oferim consultanță completă de mediu pentru derularea optimă și în acord cu prevederile legale a activităților din domeniul exploatării de resurse minerale.

Servicii complete de consultanță de mediu

Oferim consultanță de mediu pentru derularea optimă și în acord cu prevederile legale a activităților din domeniul exploatării de resurse.

  • Elaborăm documentații tehnice și studii de mediu.
  • Acordăm suport în obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de la agențiile de mediu.
  • Oferim servicii de consultanță în domeniul legislației de mediu.
  • Efectuăm audituri de conformare a activității și organizăm programe de instruire a personalului angajat.

 

Oferim consultanță pentru exploatarea de resurse minerale, fiind atestați de ANRM.

  • Ne implicam activ în efectuarea lucrărilor de teren.
  • Elaborăm documentații geologice, tehnice și tehnico-economice pentru lucrări de cercetare geologică și operațiuni petroliere.
  • Coordonăm activitățile legate de exploatarea resurselor minerale.

 

Certificările Blumenfield în domeniul exploatării resurselor

Blumenfield este atestată de Agenția de Resurse Minerale (ANRM) pentru expertiza în domeniul exploatării resurselor minerale și al operațiunilor petroliere.

Colaborăm îndeaproape cu Patronatul Producătorilor de Agregate Minerale din România ( PPAM), oferind expertiza noastră în gestionarea problemelor de mediu pentru 12 licențe de concesiune pentru explotarea agregatelor minerale (cariere și balastiere).

De 10 ani, experți în proiecte de mediu și creatori de soluții.