Ro / En /
mediu

Monitorizare biodiversitate Blumenfield® Science

Monitorizare biodiversitate terestră și acvatică

Echipa Blumenfield® este constant implicată în proiecte de monitorizare biodiversitate terestră și acvatică, precum și în studii de evaluare adecvată a biodiversității.

În ultimii ani, gradul de interes pentru conservarea biodiversității și a habitatelor naturale ale României a crescut considerabil. Directivele Europene transpuse în legislația națională impun evaluarea și monitorizarea permanentă a impactului pe care activitățile economice îl pot avea asupra biodiversității terestre și acvatice. Blumenfield® furnizează servicii profesioniste de monitorizare biodiversitate terestră, precum și acvatică.

Programele de monitorizare a biodiversității sunt întocmite de echipa de experți biologi și ecologi pe baza cerințelor actelor de reglementare de mediu, a localizării zonei de studiu și a protocoalelor de inventariere și monitorizare a grupelor taxonomice de fauna și floră, cât și a obiectivelor specifice pentru conservarea biodiversității prevăzute pentru ariile naturale protejate.

 

Ce presupun serviciile Blumenfield® de monitorizare biodiversitate?

Blumenfield® Science este partenerul tău de încredere, expert în derularea de programe integrate de monitorizare biodiversitate și factori de mediu.

Pentru a asigura protejarea și conservarea biodiversității din ariile naturale protejate, sau zone potențial favorabile pentru diferite specii de faună și floră, este necesară implementarea de programe de monitorizare a biodiversității în cadrul proiectelor derulate în aceste zone sau pe parcursul desfășurării activităților economice.

Serviciile de monitorizare biodiversitate furnizate de Blumenfield® vin în întâmpinarea cerințelor legale existente, precum și a companiilor care doresc să devină mai responsabile din punct de vedere social și ecologic.

Suportul metodic al diviziei științifice, Blumenfield® Science asigură furnizarea de servicii integrate. Astfel, vei beneficia de un Program de monitorizare a factorilor de mediu integrat: biodiversitate, aer, apa, sol și sedimente, încă din etapa de pre-fezabilitate a proiectului tău, continuând pe parcursul derulării acestuia, precum și în etapa operațională.

Rezultatele obținute în urma monitorizării biodiversității și a factorilor de mediu constituie fundamentul pe baza căruia companiile pot formula noi strategii și măsuri pentru protecția mediului și pentru conservarea biodiversității. Totodată, în cadrul procedurilor de obținere a avizului de mediu și / sau a acordului de mediu, rezultatele programelor de monitorizare a biodiversității fundamentează atât elaborarea studiilor de evaluare adecvată, cât și a studiilor de evaluare a impactului asupra mediului.

 

Ce beneficii îți oferă Blumenfield®

  • Echipă de profesioniști cu expertiză în derularea de Programe de monitorizare a biodiversității și a factorilor de mediu;
  • Dotări cu echipamente profesionale pentru activități de monitorizare biodiversitate;
  • Laborator propriu de analize de mediu acreditat RENAR;
  • Răspuns rapid la solicitări;
  • Operativitate, mobilitate și flexibilitate.

 

Pentru beneficii suplimentare, alege Blumenfield® Plus

  • Contract cu extra beneficii;
  • Programe de monitorizare personalizate corespunzător relevanței impacturilor de mediu;
  • Întocmirea de rapoarte de monitorizare conform cerințelor autorităților de mediu;
  • Integrarea în Planificarea anuală a prelevărilor și măsurătorilor de mediu;
  • Asigurarea interfeței cu autoritățile de mediu: raportare, corespondență, asistență în timpul inspecțiilor Gărzii de Mediu.

Solicită ofertă pentru monitorizare biodiversitate

În maxim 24h primești oferta personalizată*Parametri neacoperiți de acreditarea RENAR.

De 10 ani, experți în proiecte de mediu și creatori de soluții.

partener2
partener3
partener4
partener5
partener7
partener8
partener8
partener9
partener10
partener12
partener12
Envisan