Monitorizare biodiversitate terestră și acvatică

Suntem constant implicați în proiecte de monitorizare biodiversitate terestră și acvatică, dar și în studii de evaluare adecvată. În ultimii ani, gradul de interes pentru conservarea biodiversității și a habitatelor naturale ale României a crescut considerabil. 

Directivele Europene transpuse în legislația națională impun o evaluare și monitorizare biodiversitate permanentă, pentru a determina impactul pe care activitățile economice îl au sau îl pot avea asupra diferitelor tipuri de biodiversitate (terestră sau acvatică). Blumenfield® furnizează servicii profesioniste de monitorizare biodiversitate terestră, precum și acvatică (marină). 

Conservarea biodiversității este una dintre preocupările noastre principale. Prin urmare, ajutăm companiile să-și desfășoare activitățile economice respectând prevederile legale pentru protecția mediului. Programele noastre de monitorizare biodiversitate sunt întocmite de echipa de experți biologi și ecologi pe baza cerințelor actelor de reglementare de mediu, a localizării zonei de studiu, a protocoalelor de inventariere și monitorizare a grupelor taxonomice de fauna și floră, cât și a obiectivelor specifice pentru conservarea biodiversității prevăzute pentru ariile naturale protejate. Sub îndrumarea unui expert biodiversitate, îți vei putea reglementa activitățile economice în mod corespunzător. 

Ce presupun serviciile Blumenfield® de monitorizare biodiversitate?

Blumenfield® Science este partenerul tău de încredere. Îți punem la dispoziție un expert biodiversitate și o întreagă echipă de specialiști pentru derularea unor programe integrate de monitorizare biodiversitate și factori de mediu.

Pentru a asigura protejarea și conservarea biodiversității din ariile naturale protejate sau pentru conservarea biodiversității din zone potențial favorabile pentru anumite specii de faună și floră, este necesară implementarea de programe de monitorizare biodiversitate în cadrul proiectelor derulate în aceste zone sau pe parcursul desfășurării activităților economice.

Serviciile de monitorizare biodiversitate furnizate de Blumenfield® vin în întâmpinarea cerințelor legale existente, precum și a companiilor care doresc să devină mai responsabile din punct de vedere social și ecologic. 

Suportul metodic al diviziei științifice Blumenfield® Science asigură furnizarea de servicii integrate pentru diferite tipuri de biodiversitate. Astfel, vei beneficia de un Program de monitorizare a factorilor de mediu integrat – monitorizare biodiversitate, precum și analize de mediu, aer și apă, încă din etapa de pre-fezabilitate a proiectului tău, continuând pe parcursul derulării acestuia, precum și în etapa operațională.

Rezultatele obținute în urma monitorizării factorilor de mediu și a procedurilor de monitorizare biodiversitate constituie fundamentul pe baza căruia companiile pot formula noi strategii și măsuri pentru protecția mediului și pentru conservarea biodiversității. Totodată, în cadrul procedurilor de obținere a avizului de mediu și / sau a acordului de mediu, rezultatele programelor de monitorizare a biodiversității fundamentează atât elaborarea studiilor de evaluare adecvată, cât și a studiilor de evaluare a impactului asupra mediului. 

Ce beneficii îți oferă Blumenfield®?

Blumenfield® îți pune la dispoziție un expert biodiversitate și întreaga expertiză a specialiștilor noștri pentru conservarea biodiversității în cazul diferitelor tipuri de biodiversitate – atât terestră, cât și acvatică. Oferim consultanță de specialitate și un pachet generos de beneficii: 

✅ Echipă formată dintr-un expert biodiversitate atestat de Ministerul Mediului și profesioniști cu expertiză în derularea de Programe de monitorizare biodiversitate și factori de mediu;

✅ Dotări cu echipamente profesionale pentru activități de monitorizare biodiversitate;
Laboratoare de cercetare proprii, acreditate RENAR;

✅ Răspuns rapid la solicitări;
✅ Operativitate, mobilitate și flexibilitate.

Pentru beneficii suplimentare, alege pachetul Blumenfield® Plus!

În demersurile lor pentru protejarea și conservarea biodiversității, partenerii noștri pot beneficia de pachetul Blumenfield® Plus, care include un set suplimentar de servicii: 

✅ Contract cu extra beneficii;
✅ Programe de monitorizare personalizate corespunzător pentru relevanța impacturilor de mediu în contextul obiectivelor pentru conservarea biodiversității;
✅ Întocmirea de rapoarte de monitorizare, pentru diferite tipuri de biodiversitate, conform cerințelor autorităților de mediu;
✅ Integrarea în Planificarea anuală a prelevărilor și măsurătorilor de mediu;
✅ Asigurarea interfeței cu autoritățile de mediu: raportare, corespondență, asistență în timpul inspecțiilor Gărzii de Mediu. 

Protejarea și conservarea biodiversității reprezintă o responsabilitate pentru noi toți, cu atât mai mult în contextul desfășurării de activități economice care ar putea să aibă un impact semnificativ asupra diferitelor tipuri de biodiversitate. Blumenfield® oferă consultanță și servicii de monitorizare pentru diverse tipuri de biodiversitate, atât terestră, cât și acvatică.

Dacă ai nevoie de mai multe informații despre serviciile noastre de consultanță și monitorizare pentru conservarea biodiversității, poți să ne contactezi sau să ne urmărești pe rețelele de socializare (Facebook, LinkedIn).

Servicii

Dorești mai multe informații?