Ro / En /
Headere-05

Certificări

Atestare Ministerul Mediului. Elaborarea studiilor de mediu

Asigurăm elaborarea studiilor de mediu și a documentelor necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de mediu.

Blumenfield® este înscrisă în Registrul Național al Elaboratorilor de studii pentru Protecția Mediului, fiind atestată de către Ministerul Mediului pentru realizarea documentelor specifice în scopul obținerii: Avizului de mediu, Acordului de Mediu, Autorizației de Mediu, Autorizației Integrate de Mediu, „Aviz Natura 2000”.

RM – Rapoarte de mediu

» Constituie parte a documentației realizate în cadrul procedurii complete de evaluare a mediului, pentru un anumit proiect și are drept scop obținerea Avizului de Mediu pentru planuri și programe.

RIM – Rapoarte privind impactul asupra mediului

» Reprezintă documentația realizată în cadrul procedurii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiecte publice sau private.

BM – Bilanțuri de mediu

» Elaborarea BM este necesară pentru obținerea Autorizației de Mediu sau reînnoirea acesteia. Bilanțul reprezintă un studiu de mediu ce evidențiază efectele negative cumulate, anterioare, prezente și anticipate ale unei activități. Acest studiu se completează cu un raport de evaluare a riscului.

RA – Rapoarte de amplasament

» Sunt documentații întocmite pentru a obține Autorizația Integrată de Mediu. Aceste rapoarte au ca scop evidențierea stării amplasamentului, a situației poluării existente înainte de punerea în funcțiune a instalației / instalațiilor supuse autorizării și oferă un punct de referința și comparație la încetarea activităților.

EA – Studii de evaluare adecvată

» Acest studiu se întocmește pentru a obţine actul de reglementare „Aviz Natura 2000”. Avizul Natura 2000 este actul administrativ emis de Agenția de Protecție a Mediului pentru proiecte care pot afecta semnificativ o arie naturală protejată.

Atestare ANRM. Expertiză în domeniul exploatării resurselor minerale și al operațiunilor petroliere

Blumenfield® este atestată de către Agenția Natională pentru Resurse Minerale (ANRM) pentru:

  • Efectuarea lucrărilor de teren
  • Elaborarea studiilor de mediu / expertizarea documentațiilor geologice, tehnice și tehnico-economice pentru activități miniere și operațiuni petroliere
  • Execuția, conducerea și coordonarea, expertizarea activităților legate de exploatarea resurselor minerale.

 

Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională

Blumenfield® are implementat sistemul de management integrat calitate-mediu: realizarea documentelor specifice, conform standardelor în vigoare: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005.


 

Acreditare RENAR. Blumenfield® Science

Această acreditare reprezintă confirmarea oficială a faptului că Laboratorul Blumenfield® Science este competent să efectueze sarcini specifice de evaluare. Laboratorul nostru este acreditat de Asociația de Acreditare din România – RENAR pentru realizarea analizelor de apă uzată, apă de suprafață, sol, nămol, sedimente și levigate.

Dacă ai nevoie de un partener de încredere, atestat de Ministerul Mediului pentru elaborarea studiilor de mediu și a documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor de mediu pentru compania ta, Blumenfield® îți stă la dispoziție!


De 10 ani, experți în proiecte de mediu și creatori de soluții.

partener2
partener3
partener4
partener5
partener7
partener8
partener8
partener9
partener10
partener12
partener12
Envisan