arm

RA – Rapoarte de amplasament

✅ Sunt documentații întocmite pentru a obține Autorizația Integrată de Mediu. Aceste rapoarte au ca scop evidențierea stării amplasamentului, a situației poluării existente înainte de punerea în funcțiune a instalației / instalațiilor supuse autorizării și oferă un punct de referința și comparație la încetarea activităților.

EA – Studii de evaluare adecvată

✅ Acest studiu se întocmește pentru a obţine actul de reglementare „Aviz Natura 2000”. Avizul Natura 2000 este actul administrativ emis de Agenția de Protecție a Mediului pentru proiecte care pot afecta semnificativ o arie naturală protejată.

Atestare Ministerul Mediului. Elaborarea studiilor de mediu

Asigurăm elaborarea studiilor de mediu și a documentelor necesare pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de mediu.
Blumenfield® este înscrisă în Registrul Național al Elaboratorilor de studii pentru Protecția Mediului, fiind atestată de către Ministerul Mediului pentru realizarea documentelor specifice în scopul obținerii: Avizului de mediu, Acordului de Mediu, Autorizației de Mediu, Autorizației Integrate de Mediu, „Aviz Natura 2000”.

RM – Rapoarte de mediu

✅ Constituie parte a documentației realizate în cadrul procedurii complete de evaluare a mediului, pentru un anumit proiect și are drept scop obținerea Avizului de Mediu pentru planuri și programe. RIM – Rapoarte privind impactul asupra mediului

✅ Reprezintă documentația realizată în cadrul procedurii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiecte publice sau private.

BM – Bilanțuri de mediu

✅ Elaborarea BM este necesară pentru obținerea Autorizației de Mediu sau reînnoirea acesteia. Bilanțul reprezintă un studiu de mediu ce evidențiază efectele negative cumulate, anterioare, prezente și anticipate ale
unei activități. Acest studiu se completează cu un raport de evaluare a riscului.

Atestare ANRM. Expertiză în domeniul exploatării resurselor minerale și al operațiunilor petroliere

Blumenfield® este atestată de către Agenția Natională pentru Resurse Minerale (ANRM) pentru:

✅ Efectuarea lucrărilor de teren
✅ Elaborarea studiilor de mediu / expertizarea documentațiilor geologice, tehnice și tehnico-economice pentru activități miniere și operațiuni petroliere
✅ Execuția, conducerea și coordonarea, expertizarea activităților legate de exploatarea resurselor minerale.

anrm
Atestare Certificat Blumenfield

Atestare – Gospodarirea Apelor

Avem expertiza necesara elaborarii de 𝑺𝒕𝒖𝒅𝒊𝒊 𝒅𝒆 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒓𝒆 𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒂𝒔𝒖𝒑𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒖𝒓𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒂, cat si documentatii tehnice pentru obtinerea 𝒂𝒗𝒊𝒛𝒆𝒍𝒐𝒓 𝒔𝒊 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒛𝒂𝒕𝒊𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒈𝒐𝒔𝒑𝒐𝒅𝒂𝒓𝒊𝒓𝒆 𝒂 𝒂𝒑𝒆𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝒕𝒐𝒂𝒕𝒆 𝒅𝒐𝒎𝒆𝒏𝒊𝒊𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆.

Blumenfield® este atestata de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru elaborarea de studii si documentatii tehnice pentru avizarea proiectelor si autorizarea activitatilor care se desfasoara sau au legatura cu apele

Documentaţiile tehnice necesare obţinerii Avizului de gospodărirea apelor, constau in:

✅ Memoriul tehnic
✅ Studiu Hidrogeologic avizat de Institutul Național de Hidrogeologie și Gospodărirea Apelor (dupa caz);
✅ Studiu de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă (dupa caz);

Documentaţiile tehnice necesare obţinerii Autorizatiei de gospodărirea apelor, constau in:

✅ Documentație tehnică pentru obținerea Autorizației G.A.;
✅ Plan de intervenție în caz de poluări accidentale;
✅ Regulament tehnic;
✅ Breviar de calcul pentru consumul de apă și evacuarea apei uzate;
✅ Program de monitorizare a indicatorilor de calitate ai apei;
✅ Analize fizico-chimice a probelor de apă (uzată, menajeră, tehnologică, pluvială, epuisment) realizate in laboratoarele Blumenfield® Science.

Avizul si Autorizatia de gospodărire a apelor sunt acte de reglementare emise de către Administraţia Naţională “Apele Române”, Administratiile Bazinale de Ape sau Sistemele de Gospodărire a Apelor,  condiţionează punerea în funcţiune sau exploatarea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape sau care au legătură cu apele.

Sistem de management de

mediu

✅14001-2015 Valabil 13.04.2020- 08.04.2023

14001-2015 Valabil 13.04.2020- 08.04.2023 Sistem de mamagement de mediu_page-0001

Certificat ISO Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale

✅ 45001-2018 Valabil 13.04.2020- 08.04.2023

45001-2018 Valabil 13.04.2020- 08.04.2023 -Anexa 2-Certificat ISO Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale_page-0001

Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională

Blumenfield® are implementat sistemul de management integrat calitate-mediu: realizarea documentelor specifice, conform standardelor în vigoare: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005.

9001-2015 Valabil 13.04.2020- 08.04.2023 Sistem de managementul calitatii_page-0001

Acreditare RENAR. Blumenfield® Science

Această acreditare reprezintă confirmarea oficială a faptului că Laboratorul Blumenfield® Science este competent să efectueze sarcini specifice de evaluare. Laboratorul nostru este acreditat de Asociația de Acreditare din România – RENAR pentru realizarea analizelor de apă uzată, apă de suprafață, sol, nămol, sedimente și levigate.

certificat RENAR

Dorești mai multe informații?