Determinare – Emisii de poluanti atmosferici Pulberi totale

347.00lei

Preț determinare: 347 lei (fără TVA)

Categorie: Etichete: , ,
*Costul pentru deplasarea laboratorului și prelevarea probelor se va calcula la finalizarea comenzii.

Descriere

Obligaţia efectuării măsurătorilor privind emisiile revine deţinătorului instalaţiei conform unui program de monitorizare prevăzut în actul de reglementare emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului. Măsurătorile vor fi efectuate cu respectarea regulilor metrologice prin metode standardizate.
Măsurarea pulberilor implică si măsurarea simultană a parametrilor de proces relevanţi: temperatură, presiune, conţinutul în oxigen şi vapori de apă al gazelor reziduale, conform cerinţelor metodelor de măsurare utilizate.

Obligaţiile legale pentru monitorizarea emisiilor provenite din instalaţiile de ardere sunt cuprinse în :
• HG nr. 541/2003. privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţiile mari de ardere, modificată şi completată prin HG nr. 322/2005, prin care se transpun prevederile Directivei nr. 2001/80/CE.
• Legea 278/2013 privind emisiile industrial
• Legea 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere
Determinările se execută în cadrul laboratorului propriu, conform standardelor: SR EN 15259:2008; SR EN 13284-1:2018

Informații suplimentare

Tp analiză

Aluminiu, Arsen, Argint, Bariu, Bor, Calciu, Crom, Cobalt, Cupru, Cadmiu, Fier, Magneziu, Mangan, Mercur, Nichel, Plumb, Potasiu, Seleniu, Sodiu, Zinc